نقش رهبری در مدیریت بحران ها
36 بازدید
ناشر: دفتر جریان شناسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی