سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
امام جمعه شهرستان فریدن اصفهان 
 
 
تبلیغی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
حوزه های علمیه شهرستان دماوند 
مدرس 
 
 
کلام اسلامی و فلسفه 
تدریس 
حوزه علمیه شهرستان فریدن 
مدرس 
 
 
کلام اسلامی و فلسفه